Select Page

018 – حرکت بین آرتبورد ها و جابجایی شماره صفحات

در این آموزشی نحوه تغییر ابعاد آرت بورد (Artboard) یا صفحات در ایلوستریتور را فرا می گیریم