017 – پنل مدیریت آرتبورد (صفحات) در ایلوستریتور

در این آموزشی نحوه تغییر ابعاد آرت بورد (Artboard) یا صفحات در ایلوستریتور را فرا می گیریم