020 – مرتب سازی اتوماتیک و تغییر ترتیب صفحات در ایلوستریتور

این ویدیو بخش آخر آموزش مرتب سازی اتوماتیک و تغییر ترتیب صفحات در ایلوستریتور از طریق پنل آرتبورد را آموزش میدهد