005 – ایجاد فایل جدید

در این ویدیو با جزییات و روش های مختلف ایجاد فایل جدید در ایلوستریتور آشنا میشوید