DOM چیست ؟

Document Object Model یک واسط برنامه نویسی برای اسناد HTML و XML است؛ که ساختار منطقی از این اسناد و نحوه دستیابی و دستکاری آن ها را تعریف می کند.

صفحات وب با استفاده از زبان HTML ایجاد می شوند.

XML به طور فزاینده ای به عنوان راهی برای نمایش انواع اطلاعات در سیستم های مختلف استفاده می شود. XML این اطلاعات را به صورت Document ارائه می دهد.

کاربرد DOM چیست ؟

برنامه نویسان به وسیله DOM می توانند:Document ها را بسازند.ساختار آنها را کنترل کنند.همچنین قادر به اضافه کردن، تغییر دادن یا پاک کردن محتوا خواهند بود.با استفاده از DOM هر چیزی در HTML یا XML باشد، قابلیت دسترسی، تغییر، پاک کردن یا اضافه کردن را دارد.

« Back to Glossary Index