Select Page

کار با لایه ها-03 (Mode و Opacity) (مبتدی)

در این آموزشی با لایه ها و مُد mood های رنگی و ساختار و طبقه بندی (Stacking order) لایه ها و مفاهیمی مثل Opacity (شفافیت ) یا بیشتر آشنا میشیم و تاثیرلت لایه ها روی هم رو تجربه میکنیم