Select Page

سلکت کردن در فتوشاپ 05

انتخاب یا سلکت کردن یک منطقه از تصویر یا لایه در فتوشاپ به طرق گوناگونی صورت میگیرد که در این بخش به استفاده از ابزار سلکشن براش (Selection brush) میپردازیم. با استفاده از این ابزار میتوانید به راحتی بخش های پس زمینه را انتخاب کرده شفافیت آن را تنطیم کنید.