011 – بستن فایل های باز ایلوستریتور

در این ویدیو پیام های بستن فایل های ذخیره سازی نشده در ایلوستریتور را بررسی میکنیم