007 – تنظیمات پیشرفته ایجاد فایل

در این ویدیو با تمامی تنظیمات ایجاد فایل جدید مانند تعداد آرت بورد (صفحه) و اضافه رنگ و . . . آشنا می شویم